Acest site este in constructie. Informatiile de pe site vor fi modificate. Va multumim pentru intelegere.

Modelăm viitorul: Planificare – Consultanţă – Control

AcconSediul grupului ACCON din Greifenberg

Activitatea noastră şi eforturile continui de îmbunătăţire a acesteia sunt dedicate evaluării şi combaterii efectelor negative asupra sănătăţii umane precum şi a disconfortului generate de factori din mediul ambiant interior şi exterior locuirii şi/ sau desfăşurării activităţii, precum şi îmbunătăţirii calităţii mediului ambiant şi a sustenabilităţii activităţilor umane.

Desfăşurăm activitatea prin respectarea normelor şi procedurilor de ultimă oră naţionale, româneşti şi sau ale statelor membre UE, internaţionale şi a legislaţiei UE şi naţionale respective, încorporate în metodologii ce conţin un sistem ierarhizat de proceduri de calcul , măsurare, monitorizare şi evaluare. Sistemul ierarhizat de proceduri, implementat într-un sistem al calităţii, permite agregarea unei oferte flexibile care să satisfacă în totalitate cerinţele beneficiarului cu exactitatea necesară şi în condiţiile asigurării calităţi serviciilor la nivel UE simultan cu minimizarea costurilor şi respectarea termenelor de execuţie . Serviciile noastre sunt realizate de specialisti cu experienţă de peste 30 de ani în domeniul acusticii şi vibraţiilor, electronicii, mecatronicii, energeticii, construcţiilor civile, fizicii,termotehnicii şi standardizării, interrelaţionaţi prin reţeaua mondială de firme ACCON

Putem realiza pentru şi în colaborare cu dumneavoastră, în ţară sau în colaborare cu reţeaua ACCON între altele :

  • Hărţi acustice strategice, de conflict, de evaluare, detaliu ş.a. conf. Directiva 49/2002CE

  • Planuri de acţiune pentru combaterea zgomotului . conf. Directiva 49/2002CE

  • Proiecte de măsuri de reducere a zgomotului ambiental ca de ex. ecrane acustice sau îmbrăcăminţi rutiere silenţioase in mediul ambiant exterior sau izolaţii/atenuatori acustici şi de vibraţii la interior

  • Alte hărţi privind poluanţii din mediul ambiant exterior,hărţi de poluare a aerului, poluare electromagnetică, poluarea bazinelor acvatice

  • Rapoarte cu evaluări ale impactului asupra mediului ambiant exterior ale unor artere de circulaţie, obiective industriale, căi ferate, aeroporturi , zone de agrement, scenarii privind traficul rutier feroviar sau aerian

  • Rapoarte de evaluare a calităţii traficului rutier şi/sau calităţii arterelor rutiere

  • Rapoarte cu evaluări privind expunerea la zgomotla locul de muncă

  • Rapoarte cu evaluări privind calitatea locuirii, calcule energetice, termografie,teste Blower-Door ş.a.

  • Proiecte şi dotări de laboratoare de acustică şi vibraţii ambientale şi sisteme de monitorizare

Ştiri

SC ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SRL este certificat OHSAS 18001/2008 la sistemul de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale

Detalii

iso9001

SC ACCON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS SRL este certificat ISO9001/2008 cu privire la sistemul de management al calităţii si ISO14001/2005 cu privire la sistemul de management al mediului

Monitorizarea zgomotului în timp real folosind ANM 001
Comunitatea Gräfelfing (lângă Munchen) foloseşte sistemul nostru de monitorizare a zgomotului ANM 001 şi generează o hartă de zgomot dinamică în funcţie de zgomotul de pe autostradă. Rezultatele sunt prezentate în timp real la adresa www.graefelfing.noisemonitoring.de

Proiectul european CityHush
ACCON a fost implicat în proiectul Qcity www.qcity.org (parte a Programului European Cadru 6). În cadrul proiectului "CityHush vehicule şi Zone Urbane verzi din punct de vedere acustic (din cadrul Programului European Cadru 7) au fost dezvoltate soluţii durabile de reducere a zgomotului
www.cityhush.org


» Apăsaţi aici pentru a vedea filmul
de prezentare a grupului ACCON